Archive for the tag "mys"

Parovanie viacerych Logitech s jednym USB prijimacom pod Linuxom

Nastavenie citlivosti mysi v X bez GUI