Archive for the tag "ncmpc++"

Posielanie notifikacii cez dbus v Pythone

Celkove nastavenie Ncmpc++, MPD a KDE (notifikacie, globalne skratky…)